Visi & Misi

“Teruji dalam prestasi, Kokoh dalam iman, Mulia dalam Akhlak, kepercayaan dan kejujuran adalah anugerah dalam komitmen SDM yang aktif inovatif dalam kemandirian.”